Home

Pracownia badań psychologicznych

Tel.: +48 508 158 959

Witamy na stronie psychotech.opole.pl

Badania psychotechniczne kierowców

Psychotech przerowadza badania psychotechniczne dla:
– kierowców wszystkich kategorii,
– instruktorów i egzaminatorów,
– osób skierowanych przez właściwe urzędy ze względu na przekroczenie 24 punktów karnych,
jazdę po alkoholu lub udział w wypadku drogowym.

Badania prowadzone są w oparciu o następujące przepisy:
– ustawę o kierujących pojazdami,
– ustawę o transporcie drogowym,
– rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców.

Psychotech przeprowadza również badania osób kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych. Istnieje możliwość przeprowadzenia badania widzenia zmierzchowego, wrażliwości na olśnienie oraz widzenia stereometrycznego.

Badania psychotechniczne operatorów

Psychotech przeprowadza badania dla osób wykonujących zawody wymagające szczególnej sprawności psychoruchowej, np.:
– operatorów koparek, koparko-ładowarek,
– dźwigów,
– wózków jezdniowych.

Badania te wykonywane są na podstawie, międzu innymi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Ponadto w Pracowni przeprowadzane są badania w zakresie istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy na wysokości.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

§ 13. Opłata za: 1) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu – wynosi 150 zł.

Badania kierowców – 150 zł.
Badania osób kierujących pojazdami służbowymi – 100 zł.
Badania operatorów sprzętu – 80 zł.
Badania wysokościowe – 80 zł.
Badanie widzenia zmierzchowego/wrażliwości na olśnienie/stereometryczne/ – 50 zł.

Dla firm, w przypadku badań grupowych, istnieje możliwość negocjacji niektórych cen.

Badania na broń

W Psychotech wykonujemy badania osób starających się o pozwolenie na broń do celów:
  • łowieckich
  • sportowych i kolekcjonerskich
  • ochrony osobistej

Ponadto, na podstawie odrębnych przepisów, wykonujemy badania:
  • kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
  • strażników miejskich, gminnych
  • inspektorów transportu drogowego
  • kandydatów na kuratorów, prokuratorów, sędziów

Kontakt z nami

NIP: 753 233 76 14

Nr rachunku bankowego:
06 1240 3103 1111 0010 2741 6472
PEKAO S.A. II Idz. w Opolu